На початок сторінки

Україна, м. Миколаїв
Магазини "Дом Спорту"

(068) 555-79-41

м. Миколаїв, Магазини "Дом Спорту"
Каталог Корзина 0

Політика конфіденційності

Редакція від 25.09.2018

Цей документ «Політика конфіденційності» (далі – за текстом – «Політика») являє собою правила користування сайтом – www.sportek-turizm.in.ua ПП «Рекон – Консалт» (далі – Оператор) персональної інформації, яку Оператор, включаючи всіх осіб, що входять в одну групу з Оператором, можуть отримати про Користувача під час використання ним будь-якого з сайтів, сервісів, служб, програм, продуктів або послуг Операторам(далі – Сайт) і в ході виконання Оператором будь-яких угод і договорів з Користувачем. Згода з Політикою, висловлена ним в рамках відносин з одним із перерахованих осіб, поширюється на всі інші перелічені особи.

Використання Сайту означає безумовну згоду Користувача з цією Політикою і зазначеними в ній умовами обробки його персональної інформації; в разі незгоди з цими умовами Користувач повинен утриматися від використання Сайту.

1. Загальні положення політики

1.1. Справжня Політика є невід'ємною частиною Публічної оферти (далі – «Оферта»), розміщеної та/або доступною в мережі Інтернет за адресою: http://www.sportek-turizm.in.ua/page/publichnaya-oferta, а також інших укладаються з Користувачем договорів, коли це прямо передбачено їх умовами.

1.2. Ця Політика складена відповідно законодавством України в галузі захисту та обробки персональних даних і діє щодо всіх персональних даних, які Оператор може отримати від користувача, що є стороною за цивільно-правовим договором.

1.3. Оператор має право вносити зміни в справжню Політику. При внесенні змін у заголовку політики вказується дата останнього оновлення редакції. Нова редакція Політики набирає чинності з моменту її розміщення на сайті, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики.

1.4. До цієї Політики, включаючи тлумачення її положень та порядок прийняття, виконання, зміни та припинення, підлягає застосуванню законодавства України. 

2. Персональна інформація Користувачів, яку обробляє Сайт

2.1. Під персональною інформацією в цій Політиці розуміється:

2.1.1. Інформація, що надається Користувачем самостійно при реєстрації (створення облікового запису) або в процесі використання Сайту, включаючи персональні дані Користувача. Обов'язкова для надання Сайтом інформація позначена спеціальним чином. Інша інформація надається Користувачем на його розсуд;

2.1.2. Дані, які передаються в автоматичному режимі Сайту в процесі їх використання за допомогою встановленого на пристрої Користувача програмного забезпечення, в тому числі IP-адресу, дані файлів cookie, інформація про браузері Користувача (або іншої програми, за допомогою якої здійснюється доступ до Сайту), технічні характеристики устаткування і програмного забезпечення, використовуваних Користувачем, дата і час доступу до Сайту, адреси сторінок запитуваних та інша подібна інформація;

2.1.3. Інша інформація про Користувача, обробка якої передбачена умовами використання Сайту.

2.2. Ця Політика застосовна тільки до інформації, оброблюваної в ході використання Сайту. Сайт не контролює і не несе відповідальність за обробку інформації сайтами третіх осіб, на які Користувач може перейти за посиланнями, доступним на Сайті.

2.3. Сайт не перевіряє достовірність персональної інформації, наданої Користувачем, і не має можливості оцінювати його дієздатність.

3. Цілі обробки персональної інформації Користувачів

3.1. Сайт збирає і зберігає тільки ту персональну інформацію, яка необхідна для надання сервісів або виконання угод і договорів з Користувачем, за винятком випадків, коли законодавством передбачено обов'язкове зберігання персональної інформації протягом визначеного законом терміну.

3.2. Персональну інформацію Користувача Сайт обробляє в наступних цілях:

3.2.1. ідентифікація сторони в рамках сервісів, угод і договорів з Сайтом;

3.2.2. надання Користувачу персоналізованих сервісів і послуг, а також виконання угод і договорів;

3.2.3. напрямок повідомлень, запитів та інформації, що стосуються використання Сайту, виконання угод і договорів, а також обробка запитів і заявок від Користувача;

3.2.4. поліпшення якості роботи Сайту, зручності його використання для Користувача, розробка нових послуг і сервісів;

3.2.5. таргетування рекламних матеріалів;

3.2.6. проведення статистичних та інших досліджень на основі знеособлених даних.

4. Умови обробки персональної інформації Користувачів та її передачі третім особам

4.1. Щодо персональної інформації Користувача зберігається її конфіденційність, крім випадків добровільного надання Користувачем інформації про себе для загального доступу необмеженому колу осіб

4.2. Сайт має право передати персональну інформацію Користувача третім особам у таких випадках:

4.2.1. Користувач висловив згоду на такі дії;

4.2.2. Передача необхідна для використання Користувачем певного сервісу або для виконання певної угоди або договору з Користувачем;

4.2.3. Передача необхідна для функціонування і працездатності самого Сайту;

4.2.4. Передача передбачена українським або іншим чинним законодавством у межах встановленої законодавством процедури;

4.2.5. Така передача відбувається в рамках продажу або іншої передачі бізнесу (повністю або в частині), при цьому до набувача переходять всі зобов'язання по дотриманню умов цієї Політики стосовно отриманої ним персональної інформації;

4.2.6. З метою забезпечення можливості захисту прав та законних інтересів Сайту або третіх осіб у випадках, коли Користувач порушує угоду Сайту, справжню Політику, або документи, що містять умови використання конкретних сервісів.

4.2.7. В результаті обробки персональної інформації Користувача шляхом її знеособлення отримані знеособлені статистичні дані, які передаються третій особі для проведення досліджень, виконання робіт або надання послуг за дорученням Сайту.

5. Зміна і видалення персональної інформації. Обов'язкове зберігання даних.

5.1. Користувач може в будь-який момент змінити (оновити, доповнити) надану їм персональну інформацію або її частину, звернувшись до Сайту в розділі 9.«Контакти».

5.2. Права, передбачені п. 5.1. цієї Політики можуть бути обмежені відповідно до вимог законодавства. Наприклад, такі обмеження можуть передбачати обов'язок Сайту зберегти змінену або віддалену Користувачем інформацію на строк, встановлений законодавством, і передати таку інформацію згідно із законодавчо встановленою процедурою державному органу.

6. Обробка персональної інформації за допомогою файлів Cookie і лічильників

6.1. Файли cookie, що передаються Сайтом обладнанню користувача і обладнанням Користувача Сайту, можуть використовуватися Сайтом для надання Користувачеві персоналізованих сервісів, для таргетування реклами, яка показується користувачеві, в статистичних і дослідницьких цілях, а також для поліпшення сайту.

6.2. Користувач усвідомлює, що обладнання та програмне забезпечення, які використовуються ним для відвідування сайтів в мережі інтернет можуть мати функцію заборони операцій з файлами cookie (для будь-яких сайтів або для певних сайтів), а також видалення раніше отриманих файлів cookie.

6.3. Структура файлу cookie, його зміст і технічні параметри визначаються Сайтом і можуть змінюватися без попереднього повідомлення Користувача.

6.4. Лічильники, розміщені Сайтом, можуть використовуватися для аналізу файлів cookie Користувача, для збору та обробки статистичної інформації про використання Сайту, а також для забезпечення працездатності Сайту в цілому або їх окремих функцій зокрема. Технічні параметри роботи лічильників визначаються Сайтом і можуть змінюватися без попереднього повідомлення Користувача.

7. Захист персонально інформації Користувача

7.1. Сайт вживає необхідні і достатні організаційні та технічні заходи для захисту персональної інформації Користувача від неправомірного або випадкового доступу, знищення, зміни, блокування, копіювання, розповсюдження, а також інших неправомірних дій з нею третіх осіб.

8. Зміна Політики конфіденційності

8.1. Сайт має право вносити зміни в цю Політику конфіденційності. При внесенні змін в актуальній редакції вказується дата останнього оновлення. Нова редакція Політики набирає чинності з моменту її розміщення, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики. Чинна редакція постійно доступна на сторінці (http://www.sportek-turizm.in.ua/page/politika-konfidentsialnosti).

9. Контакти та питання щодо персональних даних

9.1. Всі пропозиції, питання, запити та інші звернення з приводу цієї Політики та використання своїх персональних даних Користувач має право направляти Сайту:

Юридична адреса: 54028, Україна, Миколаївська область, м. Миколаїв, вул. Троїцька (колишня Кірова), 244

Написати нам листа можна тут: http://www.sportek-turizm.in.ua/page/feedback).

Е-mail: sportek244@gmail.com